kabatan-onan

when this attic was still an idea, i spent time sitting on our terrace, staring into the midday sky. one time, my father sat across me. and i told him, ‘pa, contest ta balak na.’ we are all poets, i’d like to believe. but truth be told, i’ve never written a balak prior to that challenge. he said, ‘sige, kuha ug papel ug bolpen kaw.’

bringing the needed materials with me, i asked him, ‘unya, unsa man atong topic?’ all along, my mother had been listening from the bedroom. and she shouted, ‘ako pili ug topic!’ we laughed. and pa told her, ‘o. unya ikaw pud ang judge.’ laughter. she agreed.

  • my take

Batan-on ngadto’s katiguwangan

Gadagan ang oras sa walay paghunong
Ang atong pagkabatan-on kausa ra
Magkatiguwang, ang edad ipanglimbong
Apan dili malimud nga kini gara-gara.

Kay bisan unsaon dili mubalik
Ang gimik, triping ug nagkinaiyang raket
Nga pakapin, daw tam-is nga latik,
Sa pagkalinghud – ang ubang butang pulos backseat.

Ang mga hamtung na ug pangisip
Mubadlong, mubuyag, mukasaba, mupugong
Kay sila nahibalo down deep
Sa mga kabuang nila inday ug dodong.

Pero dili, dili mupatoo ang kabatan-onan.
Kami nanginabuhi sa pagpakalipay
Muabot ra ang adlaw nga among mamatngunan,
Busa ayaw kabalaka, kay kini lumalabay.

Di ba kamo miagi pud sa in-ani?
Tudlui kami apan ayaw but-i.
Muabot ra ang adlaw nga kami,
Mahisama kaninyo, mutiguwang, mulimod sa among edad.
Ayaw pugngi.

  • his take:

 

Kabatan-onan

Hugyaw, katawa.. Pulos hudyaka..

Hugyaw, katawa gibuak ang kahilum
Pulos hudyaka walay kaguol sa usa ka panon
Katulugon layo ka dili muabot
Duka walay luna ning kagabhion

Ugma dili kaayo mapangandaman
Kalipay karon ang giatubang
Ginikanan kanunayng magsalimuang
Sa dili kasaligan nga panahon

Kaniadto, karon ug ugma
Gibati, naangkon ug paabuton
Tanan moagi niini
Sa dili pa moabot ang kahamtong

O kabatan-on: kanindot mong handumon
Kung ang kahigayonan motugot pa nga ikaw akong balikon
Apan ang kalibutan magdumili man
Bisibisan ko na lamang ikaw sa paghandum nga walay pagtang-on.

 

you be your own judge. my ma said i won. my laughter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: